توری سایبان جزینی

فروش انواع توری سایبان ونایلون های گلخانه ای

بزرگترین تولید کننده توری های سایبان، شید گلخانه و بسته بندی در خاورمیانه مورد استفاده در صنایع کشاورزی و گلخانه ارسال به سراسر کشور از اصفهان می باشد.

توری سایبان جزینی

نمایندگی رسمی شرکت رخ پلاستیک توس مشهد در اصفهان

بزرگترین تولید کننده توری های سایبان، شید گلخانه و بسته بندی در خاورمیانه مورد استفاده در صنایع کشاورزی و گلخانه ارسال به سراسر کشور از اصفهان می باشد.

توری سایبان

توری سایبان فروش سایبان از عرض ۲ ،۳،۴،۶،۸،۱۰،۱۲ متر در طول ۵۰ متر با تراکم ۳۰ درصد ۵۰ درصد ۷۰ درصد ۸۰ درصد و۹۰ درصد که بسته به تراکم های آن استفاده برای کشاورزی ضد سرما برای درختان سایبان گلخانه پارکینگ ومراکز تفریحی ورزشی استفاده می شود

p (2)

تولید تاسیسات وقطعات گلخانه ای

اعم از سرستون ریل و چرخ دنده و بخاری و اتصالات کامل گلخانه فراتر برده و با فروش نخ یوی دار و گیره بوته و چسب یوی دار و لوازم کامل کشت گلخانه ای مجموعه خود را کامل کرده است

p (2)

نمایندگی رسمی شرکت رخ پلاستیک توس مشهد

فروش انواع نایلون های گلخانه ای از عرص ۸ ،۱۰،۱۲،۱۴  با طول ۵۰ و مواد یووی ۳ ،۵ و۱۰ درصد